Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019

  Thống kê truy cập
  Số lượt truy cập
  Đang truy cập : 1655

  HẠ HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW VỀ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

   Ngày 01 tháng 8 năm 2017, Thường trực Huyện ủy Hạ Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

  Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đại diện Đảng bộ, Hội Khuyến học các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

  Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện đã có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; Hội Khuyến học, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động trong việc phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan để triển khai hướng dẫn, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn và tổ chức kiểm tra, khảo sát rút kinh nghiệm qua đó công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả.

  Nhận thức về chủ trương và nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong các cấp ủy, chính quyền địa phương; trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT được các cấp ủy Đảng và chính quyền được đưa vào nghị quyết và xây dựng thành chương trình hành động để tổ chức thực hiện.

  Hội Khuyến học cùng với ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều giải pháp tích cực cùng với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung nên đã thu hút và khích lệ tinh thần thi đua học tập của các tầng lớp Nhân dân.

  Trong dịp này, có 03 tập thể gồm Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Áng;  Đảng bộ và nhân dân xã Động Lâm; Đảng bộ và nhân dân xã Vụ Cầu được nhận giấy khen về thành tích nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị.

  Đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ HUyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyên, Chủ tịch Hội KHuyến học huyện

  phát biểu tại hội nghị

  Đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

  tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

  Thông tin đã đăng