Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019

  Thống kê truy cập
  Số lượt truy cập
  Đang truy cập : 1159

  Hạ Hòa tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”.

   Hạ Hòa tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”.

              Chiều ngày 03/10/2019, tại UBND thị trấn Hạ Hòa, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Hạ Hòa đã tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Tới tham dự  khai mạc có đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện; lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội của thị trấn Hạ Hòa; đại diện lãnh đạo của 32 xã và 88 cán bộ quản lí của các trường Mầm non, tiểu học THCS trong toàn huyện cùng một số giáo viên, học sinh của các đơn vị trường học trên địa bàn thị trấn. 

        Tại Lễ khai mạc, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị trấnHạ Hòa đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác triển khai phong trào học tập suốt đời trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa. Tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng. Đây cũng là hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, là diễn đàn để các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong dạy và học. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Hạ Hòa kêu gọi mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng tự học hiệu quả và chung tay xây dựng xã hội học tập. Từ đó, nâng cao nhận thức của nhân dân và cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

        Sau khi tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 tại thị trấn Hạ Hòa, trong thời gian tới, chương trình hưởng ứng Tuần lễ học tập năm 2019 sẽ được triển khai trên địa bàn toàn huyện./.

  Thông tin đã đăng