Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019

  Thống kê truy cập
  Số lượt truy cập
  Đang truy cập : 1647

  Ngành giáo dục và đào tạo Hạ Hòa tổ chức ký cam kết không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Luật An toàn giao thông, Đạo đức nhà giáo; không liên quan đến ma túy

                 Thực hiện Kế hoạch số 597/KH-SGD&ĐT ngày 19/4/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2016;  Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/4/2016 của UBND huyện Hạ Hòa về việc tăng cường thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Công văn số 02/CV-CQUBND ngày 08/4/2016 của UBND huyện Hạ Hòa về việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông;

                 Để nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện các quy định về công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Luật ATGT, đạo đức nhà giáo và phòng chống ma túy, ngày 27/4/2016, trong khuôn khổ Hội nghị Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn tháng 4 năm 2016, ngành giáo dục và đào tạo Hạ Hòa đã tổ chức cho 100% Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Tiểu học và THCS, THCS trong địa bàn huyện ký cam kết với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về  không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Luật An toàn giao thông, Đạo đức nhà giáo;  không liên quan đến ma túy. Trong đó tập trung các nội dung

                1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường không vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ.

                 2. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật An toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để nâng cao nhận thức chấp hành Luật khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và An toàn giao thông. Triển khai các hoạt động truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT; truyên truyền giáo dục văn hóa giao thông, qui tắc giao thông, tác hại của việc sử dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông, qui định về đội mũ bảo hiểm, chở số người theo quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy....100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của các nhà trường không vi phạm pháp luật về TTATGT.

                3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn ma túy, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của các nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma tuý.

                  4. Thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; chú trọng công tác bồi dưỡng, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ để mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

                 Sau Hội nghị, 100% các trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết và thực hiện trong thời gian tiếp theo.

                Một số hình ảnh ký cam kết:

   

   

   

   

   

   

   

  Thông tin đã đăng