Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

  Thống kê truy cập
  Số lượt truy cập
  Đang truy cập : 2981

  Giới thiệu chung

  GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẠ HÒA: Chào mừng các bạn đã đến với trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ.


  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.